SCG (SCG Paper)

2005-ปัจจุบัน
Product
ROอีพ็อกซี่่ ระบบ 9300, ROอีพ็อกซี่ ระบบ 9100, ROสีน้ำมันอัลคิด, สีรองพื้นกันสนิม P-2200, ไดโนโปรสีมันทับหน้า, ไดโนอีพ็อกซี่

งานพ่นสีเครื่องจักร และโครงสร้างเหล็ก รวมถึงงานระบบท่อต่างๆ รวมถึงงานสีทนความร้อนของเครื่องจักร ทั้งในส่วนของงานใหม่และงานซ่อมบำรุงโรงงาน และงาน TPM ภายในโรงงานทุกกิจการ

Products Used
Request more info
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.