Dyno

Products

สีรองพื้นปูนใหม่ไดโนซิลค์ P-9000
ไดโนลิคสีทับหน้าอะคริลิคน้ำมัน (กึ่งด้าน)
ไดโนเทนสีเคลือบเงา
ไดโนสีรองพื้นซิงค์ฟอสเฟต P-3222 (ไร้สารตะกั่ว)
ไดโนรองพื้นตะกั่วแดง #P-3250
ไดโนสีรองพื้นแดงกันสนิม P-3200
ไดโนวอชไพรเมอร์
สีกันสนิมอีพ็อกซี่มาสติกไดโน #9039 Silver Gray / #9040 Light Gray
สีเคลือบเงาอีพ็อกซี่ไดโน
ไดโนสีรองพื้นเอ็มไอโอ อีพ็อกซี่ P-4260
ไดโนสีรองพื้นซิงค์ริชอีพ็อกซี่ P-4300
ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี่ P-4600 (เทา)
ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี่ P-4270 แดง
ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี่ เรดไพรเมอร์ P-4200
ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี่ P-4100GS (รองพื้นปูนขัดมัน)
ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี่ P-4000
ไดโนซิลิโคนทนความร้อนสูง
ไดโนซิลิโคนทนความร้อน
ไดโนสีรองพื้นกันสนิมทนความร้อน P-6200
ไดโนสีน้ำมันเคลือบเงา
Dyno 8500 Cold Galvanizing Compound Grey
Dyno Coal Tar Epoxy
Dyno Bright Cold Galvanizing Compound D-8900
Dyno Zinc Cold Galvanize D-8500

Projects Using  

Dyno

Amata City Rayong
Products
Dyno shield, Dynopromax
Amata City Rayong
2023
$
O-NES Tower
Products
Dyno Aqua
O-NES Tower
2020
$
AIA Building (Sathorn)
Products
Dyno Aqua
AIA Building (Sathorn)
2018
$
AIA Capital Center
Products
Dyno Aqua
AIA Capital Center
2012
$
Samyan Mitrtown
Products
Dyno Low Odour
Samyan Mitrtown
2019
$
4950000
4
5
4200