บ้านชายทะเล

2020-2021
Product
น้ำยารองพื้นปูนเก่าไดโน สูตรน้ำมัน P-1100, ไดโนซิลค์สีทับหน้า, ไดโนโปรสีน้ำทาฝ้า #777 White, สีรองพื้นซูปร้า

งานซ่อมสีตัวอาคารทั้งโครงการ ทั้งหมด 9 อาคาร โดยทำการซ่อมสี ครั้งที่ 1 และใช้งานไปได้เป็นระยะเวลา 15 ปี สภาพสียังคงอยูในสภาพ ดีแต่เกิดการซีดจางลง จึงได้ทำการซ่อมสีทั้งโครงการอีกครั้ง โดยสีที่ใช้ มีความทนทานสูงต่อสภาวะเนื่องจากอาคารอยู่ติดริมทะเล

Products Used
No items found.
Request more info
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.