สีทนความร้อนสูง 286510 Aluminum

Color
Aluminium
Information

คุณสมบัติ

เป็นสีเคลือบพื้นผิวที่ผลิตจากผงสีอลูมิเนียมและเรซินซิลิโคนแท้สามารถปกป้องพื้นผิวของชิ้นงานจากความร้อนแห้งได้สูงถึงอุณหภูมิ 500 - 1200°F (260 - 649°C) ได้รับการยอมรับจาก USDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ)เป็นสีรองพื้นและทับหน้าในตัวเอง

การใช้งานใช้งาน

ได้ทั้งทาภายในและภายนอก ระบบทาทับสองครั้งสามารถใช้ได้กับเตาเผาอิฐ เตาเผาต่าง ๆ และปล่องไฟ เช่นปล่องไฟเรือ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องทนความร้อนสูง