สีน้ำอะคริลิก ระบบสีทับหน้า 5200

Color
Gray
White
Information

คุณสมบัติทั่วไป เป็นสีเคลือบทับหน้า ชนิดอะครีลิคน้ํา 100% ไม่มีกลิ่นฉุน ได้รับการยอมรับจากUSDA1 (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ)

การใช้งาน

สามารถใช้งานได้ทั้งทาภายในและภายนอก เหมาะกับการใช้งานบนพื้นผิวที่มีการทารองพื้นแล้ว ทนต่อสภาวะอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถใช้เป็นสีทับหน้าแทนสีเคลือบอัลคิด

และสามารถใช้บนผิวโลหะ คอนกรีต ปูนฉาบ ไม้ สีเก่าได้ดี