สีเคลือบเงาไดโนโปร Low Odour

Color
Black
Blue
White
Gray
Information

ผลิตจากมิเนอรัลสปีริท กลิ่นอ่อนและอัลคิดเรซินคุณภาพสูง ให้ประสิทธิภาพปกป้องผิวงาน เหล็ก ไม้และคอนกรีตที่รองพื้นเหมาะสม สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก สีสดทนนาน มีกลิ่นอ่อนและสารระเหยจากตัวทําละลายน้อยกว่าสีน้ํามันทั่วไป

การใช้งาน

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกกับงานทั่วไป เช่น โครงสร้างเหล็ก ท่อเหล็ก เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสูง บ้านพักอาศัย