สีไฮบิลด์ อีพ๊อกซี่ 9200 สำหรับถังบรรจุน้ำดื่ม

Color
Marlin Blue
Dunes Tan
White
Information

คุณสมบัติ

• เป็นอีพ๊อกซี่ โพลิเอไมด์ชนิด 2 ส่วน อัตราส่วนผสม 1:1 โดยปริมาตร

• เนื้อสีมาก

• เป็นสีรองพื้นและทับหน้าในตัวการใช้งานเหมาะสำหรับใช้งานภายในถังบรรจุน้ำดื่มได้ ทั้งผิวงานคอนกรีตและผิวงานเหล็ก