รองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมต X-60 แดง /960 เหลือง Zinc Chromate Primer

Color
Red
Information

เหมาะสำหรับพื้นผิวสะอาด, พื้นผิวที่มีสนิมเพียงเล็กน้อย, ผิวงานที่มีการพ่นทรายหรือเคยทาสีมาก่อน ใช้เป็นสีชั้นกลาง นอกจากเป็นสีรองพื้นดังกล่าวแล้ว ย้งสามารถใช้เป็นสีชั้นกลางร่วมกับสีรองพื้น 769 หรือ 1060/1069 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการผุกร่อนที่ดีขึ้น

คุณสมบัติ

• เป็นสีรองพื้น ใช้กับงานทั่วไป

• มีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดสนิม ใช้เรซิ่นชนิดโมดิฟายด์อัลคิดผสมและผงสีป้องกันสนิมซิงค์โครเมต

• ได้รับการยอมรับจาก USDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ)