Krud Kutter Rustex-Rust Converter #RX326

Color
Clear
Information

รัสต์เทคเป็นน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมภายใน ชั่วข้ามคืน สามารถเปลี่ยนพื้นผิวสนิมบนโลหะ เป็นพื้นผิวที่สามารถทาสีได้ การทำงาน เมื่อทา น้ำยารัสต์เทคลงบนพื้นผิวท่ีมีสนิมแล้ว ไออ้อนอ๊อกไซด์หรือสนิมจะเปลี่ยนสภาพเป็น ไอออนฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารเฉื่อยที่มีความแข็ง โดยจะทำให้พื้นผิวโลหะนั้นเป็นสีดำ พื้นผิวที่แปรสภาพแล้ว จะสามารถยึดเกาะกับสีในชั้นต่อไปได้ดีและทนทานมากขึ้น

  • สูตรน้ำย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ใช้ได้กับทุกระบบสี
  • สามารถใช้กับพื้นผิวกัลวาไนซ์ใหม่
  • ประหยัดสามารถใช้ได้ 55 ตร.ม.(600 ตร.ฟุต ต่อแกลลอน)
  • สูตรน้ำย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม