Dyno Zinc Cold Galvanize D-8500

Color
Gray
Information
  • สีรองพื้นกัลวาไนซ์สำหรับทาพื้นผิวเหล็ก สามารถป้องกันสนิม
  • ป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี
  • ใช้งานง่าย เนื้อสีมากให้การปกคลุมพื้นที่มากกว่าสีรองพื้นทั่วไป