Denso Hi-Tack Primer

Color
Information

. ประกอบด้วยสารปิโตรเลียมที่มีจุดหลอมเหลวสูงในสารละลายไฮโดรคาร์บอน

. เป็นสารกึ่งแข็งสำหรับใช้แปรงทา. ใช้เป็นรองพื้นซึ่งมีความเหนียวยึดเกาะดี

. การเตรียมพื้นผิวให้แห้งสะอาดและไม่มีสนิม กรณีที่ผิวมีสนิมให้ทำความสะอาดตามมาตรฐาน St2

. สามารถทาได้บนพื้นผิวมีความชื้นเล็กน้อย แต่ต้องไม่มีหยดน้ำหรือฟิล์มน้ำเกาะ

. ควรทาให้ได้ความหนาฟิล์มแห้งที่ 140 um (ความหนาสีเปียก 200 um)

. ฟิล์มแห้งใช้เวลา 1 ชั่วโมง

. อุณภูมิใช้งานที่ 0 Cํ ถึง 55 Cํ

. การปกคลุมพื้นที่ 5 ตร.ม./L