ไดโนสีรองพื้นซิงค์ริชอีพ็อกซี่ P-4300

Color
Gray
Information

ผลิตขึ้นจาก อีพ็อกซี่ โพลีเอไมด์ กับผงสังกะสี ซึ่งจะใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม สําหรับงานเหล็ก ให้การป้องกันการสึก กร่อน ได้ดีมาก โดยลักษณะของผงสังกะสีจะจับเรียงตัว เป็นชั้น ๆ ประดุจดับการชุบเคลือบสังกะสีและถ้าฟิล์มแห้ง แข็งสมบูรณ์จะไม่เป็นพิษใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม สําหรับผิวโลหะเหล็กกล้าใหม่ หรือโครงเหล็กกล้าเก่า และได้ทําการขัดสนิมออกอย่าง ถูกต้องจนสะอาด