ไดโนสีรองพื้นอีพ็อกซี่ P-4000

Color
White
Information

สีรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม ประกอบด้วยสีอีพ็อกซี่ ส่วนเอ กับน้ํายาทําให้แข็ง ส่วนบี โดยบรรจุแยกในอัตราส่วน เอ : บี 4 : 1 โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องผสมให้ถูกอัตราส่วนก่อนใช้ และเมื่อผสมแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมงเหมาะที่จะใช้รองพื้นสีระบบ อีพ็อกซี่ หรือ โพลียูรีเธน ในโรงงานอุตสาหกรรม, โครงสร้างโรงงานเคมี, เครื่องมือเกษตร, ไม้, คอนกรีต, ท่อแก็ส, ท่อน้ํามัน, ท่อน้ําหรือเคมี