ไดโนรองพื้นตะกั่วแดง #P-3250

Color
Red
Information

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ในสภาวะรุนแรง เช่น บริเวณภายในและภายนอกเรือเหล็ก (ยกเว้นส่วนที่อยู่ใต้น้ำ), สะพาน, เครื่องจักร,โครงสร้างเหล็กที่สัมผัสกับไอสารเคมีอ่อน ฯลฯ

คุณสมบัติ

• ผลิตขึ้นจากฟินอลิค อัลคิดพิเศษ และผงตะกั่วแดง คุณภาพสูง

• สามารถยับยั้งการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม

• แห้งไว

• จึงใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะ ภายใต้สภาวะรุนแรง