ไดโนลิคสีทับหน้าอะคริลิคน้ำมัน (กึ่งด้าน)

Color
Black
Gray
Red
Orange
Information

ผลิตขึ้นจากอะครีลิคเรซิ่นพิเศษ และผงสีที่ทนแสงแดด เป็นสีเคลือบที่ให้ความเงาปานกลาง มีลักษณะแข็งแกร่ง, ยืดหยุ่นดี ทนต่อสภาพความเป็นด่างและทนต่อสภาวะอากาศภายนอก

การใช้งาน

เป็นสีที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ส าหรับทาพื้นผิวปูนของอาคารส านักงาน, คอนโดมิเนียม, บ้าน ซึ่งต้องการสีที่มีความคงทนต่อสภาพภายนอก เพื่อคุ้มครองพื้นผิวให้อยู่ได้นานหลายๆ ปีและยังใช้กับโครงสร้างเหล็กและงานไม้ภายนอกอาคารได้ด้วย