ไดโนซิลิโคนทนความร้อนสูง

Color
Aluminium
Black
Information

เป็นสีทนความร้อนที่ดีที่สุดเพราะผลิตจากซิลิโคนเรซินและผงสีชนิดทนความร้อน ซึ่งคุณสมบัติของสารทั้ง 2 ชนิดนี้มีความสามารถทนความร้อนได้ระหว่าง 230-650 องคศาเซลเซียสดังนั้นจึงเหมาะที่จะใช้กับงานที่ต้องการสีทนความร้อนสูงเหมาะจะใช้กับพื้นผิวโลหะที่ต้องการทนความร้อนและทนต่อสภาวะอากาศภายนอก เป็นสำคัญเช่น หม้อน้ำโรงงาน, เตาเผา, โรงไฟฟ้า, ถังเก็บน้ำมัน, เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนต่างๆของเรือที่อยู่เหนือน้ำ เป็นต้น