DYNO PAINTS

สินค้าเปรียบเทียบ (0)


สีรองพื้น "ปูนใหม่" ไดโนชิลด์ P-8000

สีรองพื้น "ปูนใหม่" ไดโนชิลด์ P-8000

คำแนะนำ : ผลิตขึ้นจากอะครีลิคพิเศษ เนื้อสีมากให้มีการปกคลุมพื้นที่ได้ดี ใช้ทาบนพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเ..

สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ พี 4270

สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ พี 4270

สีรองพื้นกันสนิม อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม ประกอบด้วยสีอีพ็อกซี่ ส่วนเอ กับน้ำยาทำให้แข็ง ส่วนบี โดยบรรจุ..

สีรองพื้นคุณภาพสูง ซูปร้า

สีรองพื้นคุณภาพสูง ซูปร้า

สีรองพื้นคุณภาพสูง สามารถหยุดและป้องกันปัญหาต่างๆ จากพื้นผิวที่มีความชื้นหรือคราบเกลือ (Effloresce..

ไดโนซิลค์  สีรองพื้น "ปูนใหม่" P-9000

ไดโนซิลค์ สีรองพื้น "ปูนใหม่" P-9000

สีน้ำรองพื้นปูนใหม่ P-9000 : ผลิตขึ้นจากอะครีลิคพิเศษ เนื้อสีมาก ให้การปกคลุมพื้นที่ได้ดี ใช้ทา..

สีรองพื้นตะกั่วแดง ไดโน พี 3250

สีรองพื้นตะกั่วแดง ไดโน พี 3250

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ในสภาวะรุนแรง เช่น บริเวณภายในและภายนอกเรือเหล็ก (ยกเว้นส่วนที่อยู่ใต้น..

ไดโน สีรองพื้น "ปูนใหม่" กันด่าง P-1000

ไดโน สีรองพื้น "ปูนใหม่" กันด่าง P-1000

ใช้ทาบนพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเป็นชั้นรองพื้นป้องกันความเป็นด่างของพื้นปูนอันเป็นเหตุให้ฟิล์มสีเสื่อมคุ..

สีรองพื้นซิงก์ริชอีพ็อกซี่ ไดโน พี-4300

สีรองพื้นซิงก์ริชอีพ็อกซี่ ไดโน พี-4300

ผลิตขึ้นจาก อีพ็อกซี่ โพลีเอไมด์ กับผงสังกะสี ซึ่งจะใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิม สําหรับงานเหล็ก ให้การป้..

สีรองพื้นเรดเลดไออ้อนอ๊อกไซด์ ไดโน พี3270

สีรองพื้นเรดเลดไออ้อนอ๊อกไซด์ ไดโน พี3270

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมเหล็กในสภาวะปานกลางถึงรุนแรง เช่น บริเวณใกล้ไอทะเล ,สะพาน, เครื่องจักร, โครงส..

ไดโน น้ำยารองพื้น "ปูนเก่า" (สูตรน้ำ) P-1200

ไดโน น้ำยารองพื้น "ปูนเก่า" (สูตรน้ำ) P-1200

ใช้สำหรับทารองพื้น ปูนเก่าหรือสีเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ค น้ำยานี้จะซึมเข้าพื้นผิวได้ดี ทำให้ฝุ่นอันเนื่อ..

ไดโนโปรแมกซ์รองพื้น "ปูนใหม่" พี 300

ไดโนโปรแมกซ์รองพื้น "ปูนใหม่" พี 300

ผลิตขึ้นจากอะครีลิคโพลิเมอร์พิเศษ ใช้ทาพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเป็นชั้นรองพื้น ป้องกันความเป็นด่างของพื้..

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ไดโนโปร พี 2000

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ไดโนโปร พี 2000

ผลิตขึ้นจากอัลคิดชนิดพิเศษเพื่อเป็นสีรองพื้น สําหรับงานไม้พิเศษ แห้งเร็ว, กันเชื้อราได้ดี, ทาง่าย แล..

ไดโน สีรองพื้น "ปูนเก่า" สูตรน้ำ (สีขาว) P-1222

ไดโน สีรองพื้น "ปูนเก่า" สูตรน้ำ (สีขาว) P-1222

ใช้สําหรับทารองพื้น ปูนเก่าหรือสีเก่าที่เป็นฝุ่นชอล์ค สีรองพื้นจะซึมเข้าพื้นผิวได้ดี ทําให้ฝุ่นที่เก..

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ไดโนโปร พี 2200

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ไดโนโปร พี 2200

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมโครงสร้างเหล็กทั่วไป ภายใต้สภาวะอากาศปกติ เช่น โครงสร้างเหล็ก , ราวบันได ,..

ไดโน น้ำยารองพื้น "ปูนเก่า" (สูตรน้ำมัน) P-1100

ไดโน น้ำยารองพื้น "ปูนเก่า" (สูตรน้ำมัน) P-1100

น้ำยารองพื้นปูนเก่า ไดโน ใช้สำหรับทารองพื้นปูนเก่า ที่เป็นฝุ่นชอล์ค น้ำยานี้จะซึมเข้าพื้นผิวได้ดีทำใ..

ไดโน รองพื้นปูนอเนกประสงค์ P-1900

ไดโน รองพื้นปูนอเนกประสงค์ P-1900

สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ ประสิทธิภาพสูง สูตรน้ำมัน เป็นสีรองพื้นใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่ และปูนเก่า..

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ไดโนโปร พี 2600

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ไดโนโปร พี 2600

ผลิตขึ้นจากแอลขีดเรซิ่นและผงสีป้องกันสนิมชนิดพิเศษ สามารถเป็นสีรองพื้นกันสนิม สำหรับงานโลหะทั่วไปให้..

เคบิน สีรองพื้น "ปูนใหม่" กันด่าง พี 7000

เคบิน สีรองพื้น "ปูนใหม่" กันด่าง พี 7000

ผลิตขึ้นจากอะครีลิคพิเศษ ใช้ทาบนพื้นผิวปูนใหม่ เพื่อเป็นชั้นรองพื้นป้องกันความเป็นด่างของพื้นปูนอันเ..

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เคบิน พี 5000

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เคบิน พี 5000

ผลิตขึ้นจากอัลคิดชนิดพิเศษเพื่อเป็นสีรองพื้น สำหรับงานไม้พิเศษ แห้งเร็ว, กันเชื้อราได้ดี, ทาง่าย และ..

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก เคบิน พี 5200

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก เคบิน พี 5200

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมโครงสร้างเหล็กทั่วไป ภายใต้สภาวะอากาศปกติ เช่น โครงสร้างเหล็ก , ราวบันได , ..

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก เคบิน พี 5600

สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก เคบิน พี 5600

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมโครงสร้างเหล็กทั่วไป ภายใต้สภาวะอากาศปกติ เช่น โครงสร้างเหล็ก , ราวบันได..

แสดงผลตั้งแต่ 31 ถึง 50 รายการ จากทั้งหมด 50 รายการ (จำนวน 2 หน้า)